Platinum Corporate Bond fond - Inicijalna javna ponuda

02.05.2019.

Platinum Invest d.o.o. osnovao je  21. ožujka 2019. godine novi fond pod nazivom Platinum Corporate Bond.

Platinum Corporate Bond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to je prvi obveznički fond u Hrvatskoj koji ulaže u globalne korporativne obveznice.

Inicijalna javna ponuda fonda traje od 02.05. - 31.05.2019. godine, te fond počinje s radom 01.06.2019.

Platinum Corporate Bond fond.pdf