Akcija!

30.01.2020.

Uprava Platinum Investa donijela je dana 17. prosinca 2019. godine odluku o ukidanju izlazne naknade za sva tri Platinum Invest fonda, u trajanju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Akcija 01.01.2020.-31.12.2020..pdf