Corporate Bond

Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD

Platinum CB nudi svim svojim ulagateljima:

  1. Prvi obveznički fond koji ulaže u obveznice globalnih poduzeća
  2. Atraktivan prinos uz primjereni rizik
  3. Ulaganje u različite obveznice
  4. Profesionalno upravljanje sredstvima uz niže troškove transakcija
  5. Visoka likvidnost, unovčivost uloženih sredstava
  6. Dostupnost i jednostavnost ulaganja uz detaljna periodička izvješća
  7. Niža volatilnost prinosa
  8. Prikladan za stabilno dugoročno ulaganje
Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe

Fond je namijenjen širokom spektru ulagača s dužim investicijskim horizontom koji žele ostvariti atraktivne prinose uz adekvatnu mjeru rizika, koji se odnosi na brzorastuće kompanije u cijelom svijetu. Ulagatelji mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Kategorija dioničkih fondova

Fond je osnovan sukladno Rješenju Agencije na dan (21.03.2019.) pod KLASA: UP/I-972-02/19-01/05, UBROJ: 326-01-40-42-19-9. Fond je osnovan na neodređeno vrijeme te sukladno tome nema rok trajanja.

Prema kriteriju izloženosti imovine fonda pojedinim klasama financijske imovine Fond spada u kategoriju obvezničkih fondova te će vrijednost njegovih udjela biti izražena u valuti američki dolar (u daljnjem tekstu: USD). Sukladno kodeksu poslovanja društava za upravljanje investicijskim fondovima, obvezničkim fondom može se nazivati samo fond koji je trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto imovine fonda.