Fondovi

Global
opportunity


Platinum GO – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) osniva i njime upravlja Platinum Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Više o fondu
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD

Blue
Chip


Blue Chip je fond kojim upravlja Platinum Invest i koji je denominiran u eurima. Fond ulaže u visoko likvidne dionice, kojima se trguje na razvijenim tržištima EU. Ulaže se u poduzeća iz velikih ekonomija EU (Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska). Fond traži visoko kvalitetna poduzeća, koja mogu kroz vrijeme ostvariti značajno povećanje vrijednosti. Namijenjen je investitorima koji žele stabilnije prinose s manje volatilnosti.

Više o fondu
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - EUR