Fondovi

Global
opportunity


Platinum GO – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) osniva i njime upravlja Platinum Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u vrijednosne papire i novčane depozite na tržištima novca i kapitala u zemlji i inozemstvu.

Više o fondu
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD

Blue
Chip


Blue Chip je fond kojim upravlja Platinum Invest i koji je denominiran u eurima. Fond ulaže u visoko likvidne dionice, kojima se trguje na razvijenim tržištima EU. Ulaže se u poduzeća iz velikih ekonomija EU (Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska). Fond traži visoko kvalitetna poduzeća, koja mogu kroz vrijeme ostvariti značajno povećanje vrijednosti. Namijenjen je investitorima koji žele stabilnije prinose s manje volatilnosti.

Više o fondu
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - EUR

Corporate
Bond


Platinum CB – otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) osniva i njime upravlja Platinum Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava i njihovog ulaganja u dugoročne, srednjoročne i kratkoročne dužničke financijske instrumente te financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata.

Fond ima dvije klase udjela:

Klasa udjela A: najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva Fonda iznosi 500 000 HRK ili protuvrijednost u valuti fonda po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, ukoliko je uplata u valuti fonda.
Klasa udjela B: najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva Fonda iznosi 400 HRK ili protuvrijednost u valuti fonda po srednjem tečaju HNB-a na dan uplata u valuti fonda.

Više o fondu
Klasa A
Klasa B
Vrijednosti su izražene u valuti fonda - USD