Vođen strukom, fokusiranošću, uspjehom i progresivnošćus ciljem da vam osigura budućnost kakvu ste željeli.

Platinum fondovi
Fondovi

Fondovi

Global
opportunity


Global Opportunity je fond kojim upravlja Platinum Invest i denominiran je u dolarima. Fond ulaže u dionice koje su izlistane na burzama u SAD-u, bez obzira na zemlju u kojoj se nalazi poduzeće. To znači da ulaže uglavnom u poduzeća iz SAD-a, ali i u poduzeća iz Kanade, Kine ili drugih država. S obzirom na stanja na tržištu fonda, Platinum upotrebljava različite strategije koje investiraju u posebne karakteristike pojedinih sektora ekonomije. Namijenjen je investitorima koji su skloniji riziku i žele investirati u globalne ekonomije.

Blue
chip


Blue Chip je fond kojim upravlja Platinum Invest i koji je denominiran u eurima. Fond ulaže u visoko likvidne dionice, kojima se trguje na razvijenim tržištima EU. Ulaže se u poduzeća iz velikih ekonomija EU (Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska). Fond traži visoko kvalitetna poduzeća, koja mogu kroz vrijeme ostvariti značajno povećanje vrijednosti. Namijenjen je investitorima koji žele stabilnije prinose s manje volatilnosti.

Kalkulator


Na kalkulatoru možete izračunati stanje vaših udjela na točno određeni datum, te napraviti stimulacije povrata.

O nama