Prijenos

Online zahtjev za prijenos udjela
Popunjeni zahtjev uz kopiju važeće identifikacijske isprave podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti u Platinum Invest d.o.o. kao prilog ovom zahtjevu ili dostaviti u Platinum Invest faxom, poštom ili skenirano na e-mail adresu prijenos.sredstava@platinuminvest.hr. Opunomoćenik naveden u nekom od zahtjeva za kupnju udjela treba dostaviti i kopiju ovjerene isprave kojom potvrđuje status opunomoćenika. Pravne osobe trebaju dostaviti obavijest DZS-a na kojoj je vidljiv OIB i kopiju kartona ovlaštenih potpisnika. Platinum Invest d.o.o. će obavijestiti ulagatelja o broju prenesenih udjela putem "Potvrde o prijenosu sredstava" na adresu ili e-mail navedenu u zahtjevu.