Naš pristup

O nama

Predanost upravljanjuimovinom


Vlasnik Društva kao i Uprava Društva ulažu svoj kapital u Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity fondove. To znači da su naši interesi u potpunosti usklađeni sa interesima svih naših ulagatelja.

Individualni pristupi povjerenje


Kontinuirano radimo na izgradnji kvalitetnog odnosa sa individualnim ulagateljima kako bi smo što bolje razumjeli Vaše potrebe, profil rizičnosti, te odgovarajuću alokaciju imovine u kojoj Platinum Invest fondovi participiraju. Povjerenje je srž našeg poslovanja.

Znanje, stručnosti iskustvo


Posjedujemo potrebna znanja, adekvatnu stručnost i iskustvo u vođenju portfelja fondova na dioničkim tržištima.

Individualni pristupi povjerenje


Kontinuirano radimo na izgradnji kvalitetnog odnosa sa individualnim ulagateljima kako bi smo što bolje razumjeli Vaše potrebe, profil rizičnosti, te odgovarajuću alokaciju imovine u kojoj Platinum Invest fondovi participiraju. Povjerenje je srž našeg poslovanja.

Najvišarazina usluge


Naši zaposlenici posvećeni su pružanju investicijskih usluga manjem broju ulagatelja, što nam omogućuje poznavanje razvijanje i njegovanje odnosa sa ulagateljem te pružanje visokokvalitetne usluge u vidu investicijskih savjeta.

Likvidnost, diverzifikacijaulaganja, sigurnost


Jedini naš cilj u izboru ulaganja Platinum Invest fondova je ulagatelju omogućiti očekivani prinos uz adekvatnu razinu rizika. Odluke koje donosimo u najboljem su interesu za ulagatelje naših fondova.

Zaposlenje

Vidi stranicu