Podaci o društvu

O nama

 • Naziv društva

  PLATINUM INVEST d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom

 • Pravni oblik

  Društvo s ograničenom odgovornošću

 • Skraćeni naziv

  PLATINUM INVEST d.o.o.

 • Sjedište

  Ulica Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb, Hrvatska

 • Telefon

  +385 (0)1 788 88 55/56/57/58

 • Telefax

  +385 (0)1 788 88 59

 • Email

  kontakt@platinuminvest.hr

 • Osnovna djelatnost

  Osnivanje i upravljanje UCITS fondom

 • Datum osnivanja

  15.05.2007. godine

 • Datum upisa u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu

  15.05.2007. godine

 • MBS

  080620011 (Upis u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska)

 • Matični broj DZS

  2259478

 • OIB

  85233080106

 • Broj odobrenja za rad

  Klasa: UP/I-451-04/07-05/32; Ur. broj: 326-113-07-05

 • Temeljni kapital

  2.150.000,00 kn (u novcu i pravima)

 • Osnivači/članovi društva

  MATE d.o.o. Podgaj 57, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 66445126397

  TEKOMA d.o.o. Podgaj 57, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 50918760842

  Đuro Njavo, Ulica Matije Jandrića 15, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 34790347927

 • Popis delegiranih poslova s naznakom osoba na koje su ti poslovi delegirani

  Interna revizija: MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o.

 • Društvo je ugovorilo suradnju s trećim osobama:

  Održavanje IT sustava: Finder d.o.o.

  Nuđenje udjela fondova kojima upravlja Društvo: ugovori o poslovnoj suradnji sa više pravnih osoba, popis osoba se redovno ažurira i dostavlja Agenciji

Uprava društva

Vidi stranicu