Suradnja s bankom Croatia banka d.d.


CroBa-logo-whiteBKG-02
Loading

Suradnja s bankom Croatia banka d.d.

Dana 26. rujna 2017. godine Platinum Invest d.o.o. i Croatia banka d.d. sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova. Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine te obavlja sve bankarske poslove u zemlji i inozemstvu za male, srednje i velike poduzetnike, financijske institucije, lokalnu upravu i građane. Banka je u potpunom vlasništvu Republike Hrvatske. Primarni je cilj i smjer razvoja poslovne politike podizanje kvalitete proizvoda i usluga te osobni pristup svakom klijentu. Poslovnu mrežu Banke čini 16 podružnica i poslovnica.

www.croatiabanka.hr

Platinum Invest

About Platinum Invest

  •