Online zahtjev


Zahtjev za prijenos sredstava u drugi fond pod upravljanjem PLATINUM INVESTA

Podnositelj zahtjeva

Ime i prezime / Naziv pravne osobe: *

OIB: *

JMBG/MB:

Datum, mjesto i država rođenja: *

Adresa/Sjedište (ulica i broj): *

Poštanski broj i mjesto: *

Državljanstvo/Država: *

Broj identifikacijske isprave: *

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: *

Telefon:

Mobitel:

Fax:

E- mail adresa: *

OPUNOMOĆENIK / ZAKONSKI ZASTUPNIK (OVLAŠTENA OSOBA PRAVNE OSOBE)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe:

OIB:

JMBG/MB:

Datum, mjesto i država rođenja:

Adresa/Sjedište (ulica i broj):

Poštanski broj i mjesto:

Državljanstvo/Država:

Broj identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Telefon:

Mobitel:

Fax:

E- mail adresa:

PODACI O PRIJENOSU SREDSTAVA

Fond iz kojeg se prenose sredstva *

Fond u koji se prenose sredstva *

Podnositelj zahtjeva želi *

Vrijednost ili broj udjela: *

Popunjeni zahtjev uz kopiju važeće identifikacijske isprave podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti u Platinum Invest d.o.o. kao prilog ovom zahtjevu ili dostaviti u Platinum Invest faxom, poštom ili skenirano na e-mail adresu prijenos.sredstava@platinuminvest.hr. Opunomoćenik naveden u nekom od zahtjeva za kupnju udjela treba dostaviti i kopiju ovjerene isprave kojom potvrđuje status opunomoćenika. Pravne osobe trebaju dostaviti obavijest DZS-a na kojoj je vidljiv OIB i kopiju kartona ovlaštenih potpisnika.
Platinum Invest d.o.o. će obavijestiti ulagatelja o broju prenesenih udjela putem "Potvrde o prijenosu sredstava" na adresu ili e-mail navedenu u zahtjevu.

Priloži dokument

Obriši

Obriši

Obriši

Obriši

Priloži dokument

Prepišite kod sa slike

captcha

* - obavezna polja