Uprava društva

IgorIgor Gvozdanović – Predsjednik uprave

Dr. Igor Gvozdanović je predsjednik uprave Platinum Invest-a​ s​ ​više od​ 10 godina iskustva u upravljanju investicijskim fondovima, vlasničkim portfeljima kao i osnivanju i nadzoru poslovnih procesa upravljanja fondovima​. Aktivni član odbora Udruge investicijskih fondova pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori i član ​je Programskog odbora na Akademiji Zagrebačke burze. Također predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, na Luxembourg School of Business i SMC University na preddiplomskom i diplomskom studiju. Prethodno je radio u Development Agency International (DAI) kao konzultant na USAID projektu financiranja ​malih i srednjih poduzeća​ i povećanju njihove konkurentnosti. Dr. Gvozdanović vodio je ured za Financial Services Volunteer Corps koji je tijekom njegova mandata isporučio veliki broj konzultantski​h​ projekata financijskoj industriji u​ RH i​ jugoistočnoj Europi. Također je radio ​u​ ​HZMO te kao savjetnik na nizu projekata. Završio je ekonomski fakultet u Zagrebu, MBA na International University in Germany, a ​doktorirao je na  SMC ​University ​u Švicarskoj 2012. godine obranivši ​doktorsku disertaciju​ pod nazivom “Alpha-producing Capabilities of Mutual Fund Managers”.

Zoran Barac - zamjenik člana uprave

Rok od tri mjeseca, počevši od 15.01.2018. godine na temelju odluke nadzornog odbora, za vrijeme trajanja mandata članstvo u nadzornom odboru miruje.

Dr.sc. Zoran Barac  doktorirao je management na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj. Znanstveni magisterij iz područja međunarodne ekonomike stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Direktor je Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ujedno i član Katedre za management. Član je Nadzornog odbora ZŠEM Poslovne akademije. Predsjednik je Hrvatskog Wushu saveza, sportske organizacije, koja se bavi promocijom i natjecanjima u disciplini Wushu, što je zajednički naziv za borilačke vještine i sportove, koji potječu iz Kine. Obnašao je upravljačke funkcije u korporativnom sektoru kao direktor financija EPH Grupe i  član uprave za financije u Phoenix Farmacija d.d., članica Phoenix Pharmahandel AG. Također kao Predsjednik uprave vodio je poslovanje Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Obnašao je funkciju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor mirovinskih fondova.

 

 

NevenNeven Vidaković - Izvršni direktor za portfelje

Dr.sc. Neven Vidaković rođen je 1980. godine u Slavonskom Brodu. Srednju školu je završio u Grand Rapids Michigan 1999. godine. Na University of Michigan u Ann Arboru, SAD je 2003. diplomirao ekonomiju i financijsku matematiku. Radio je kao broker derivatima u Clevelandu, a nakon toga i kao trgovac derivatima u Chicagu. U SAD-u je položio FINRA ispite: seriju 3, 7 i 30. Godine 2005. vraća se u Hrvatsku i zapošljava u PBZ-u gdje radi u Strateškom ALM uredu. Godine 2009. prelazi u Intesu Sanpaolo u Milanu, u poslovni dio zadužen za praćenje banaka supsidijara. Godine 2013. postaje prodekan na Visokom učilištu Effectus. Od siječnja 2017. postaje izvršni direktor za portfelje u Platinum Investu zadužen za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima. Od iste godine predaje i kao profesor visoke škole na ZŠEM-u. Magistrirao je 2007. na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 2013. godine na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Autor je više knjiga i znanstvenih članaka s područja monetarno kreditne politike.