Uprava društva

IgorIgor Gvozdanović – Predsjednik uprave

Dr. Igor Gvozdanović je predsjednik uprave Platinum Invest-a​ s​ ​više od​ 10 godina iskustva u upravljanju investicijskim fondovima, vlasničkim portfeljima kao i osnivanju i nadzoru poslovnih procesa upravljanja fondovima​. Aktivni član odbora Udruge investicijskih fondova pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori i član ​je Programskog odbora na Akademiji Zagrebačke burze. Također predaje na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, na Luxembourg School of Business i SMC University na preddiplomskom i diplomskom studiju. Prethodno je radio u Development Agency International (DAI) kao konzultant na USAID projektu financiranja ​malih i srednjih poduzeća​ i povećanju njihove konkurentnosti. Dr. Gvozdanović vodio je ured za Financial Services Volunteer Corps koji je tijekom njegova mandata isporučio veliki broj konzultantski​h​ projekata financijskoj industriji u​ RH i​ jugoistočnoj Europi. Također je radio ​u​ ​HZMO te kao savjetnik na nizu projekata. Završio je ekonomski fakultet u Zagrebu, MBA na International University in Germany, a ​doktorirao je na  SMC ​University ​u Švicarskoj 2012. godine obranivši ​doktorsku disertaciju​ pod nazivom “Alpha-producing Capabilities of Mutual Fund Managers”.

IvoIvo Medak – Član uprave

Ivo Medak, MBA je član uprave Platinum Invest-a, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Diplomirao je 2011. godine na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa smjer računovodstvo, revizija i financije s temom „Uloga, značaj i perspektiva investicijskih fondova u RH“. Ovlašteni je interni revizor iz područja banaka i financijskih institucija te iz područja gospodarstva. Prije funkcije člana uprave obnašao je funkcije voditelja back office-a, voditelja odjela računovodstva , voditelja middle office-a i compliance officera u društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

 

 

NevenNeven Vidaković - Izvršni direktor za portfelje

Dr.sc. Neven Vidaković rođen je 1980. godine u Slavonskom Brodu. Srednju školu je završio u Grand Rapids Michigan 1999. godine. Na University of Michigan u Ann Arboru, SAD je 2003. diplomirao ekonomiju i financijsku matematiku. Radio je kao broker derivatima u Clevelandu, a nakon toga i kao trgovac derivatima u Chicagu. U SAD-u je položio FINRA ispite: seriju 3, 7 i 30. Godine 2005. vraća se u Hrvatsku i zapošljava u PBZ-u gdje radi u Strateškom ALM uredu. Godine 2009. prelazi u Intesu Sanpaolo u Milanu, u poslovni dio zadužen za praćenje banaka supsidijara. Godine 2013. postaje prodekan na Visokom učilištu Effectus. Od siječnja 2017. postaje izvršni direktor za portfelje u Platinum Investu zadužen za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima. Od iste godine predaje i kao profesor visoke škole na ZŠEM-u. Magistrirao je 2007. na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 2013. godine na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Autor je više knjiga i znanstvenih članaka s područja monetarno kreditne politike.