Nadzorni odbor

Zoran Barac – Predsjednik nadzornog odbora

Dr.sc. Zoran Barac je predsjednik nadzornog odbora Platinum Invest-a, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Doktorirao je management na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj. Znanstveni magisterij iz područja međunarodne ekonomike stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Direktor je Zagrebačke škole ekonomije i managementa, ujedno i član Katedre za management. Član je Nadzornog odbora ZŠEM Poslovne akademije. Predsjednik je Hrvatskog Wushu saveza, sportske organizacije, koja se bavi promocijom i natjecanjima u disciplini Wushu, što je zajednički naziv za borilačke vještine i sportove, koji potječu iz Kine. Obnašao je upravljačke funkcije u korporativnom sektoru kao direktor financija EPH Grupe i  član uprave za financije u Phoenix Farmacija d.d., članica Phoenix Pharmahandel AG. Također kao Predsjednik uprave vodio je poslovanje Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva. Obnašao je funkciju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor mirovinskih fondova.

Paško Anić-Antić - Zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Dr.sc. Paško Anić-Antić je zamjenik predsjednika nadzornog odbora Platinum Invest-a, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Titulu doktora ekonomskih znanosti, područje specijalizacije računovodstvo, obranio je 2008. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Znanstveni magistarski rad, područje specijalizacije računovodstvo, revizija i financije, obranio je 2004. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi u ATF Savjetovanju d.o.o., poduzeću za knjigovodstvene, porezne i ostale usluge poslovnog savjetovanja, kao direktor društva. Do kraja 2011. radio u Centru za računovodstvo d.o.o., kao glavni urednik časopisa „Računovodstvo i Porezi u Praksi“ te savjetnik za računovodstvo i poreze. Od 2007. do 2008. radio u „Ruđer Inovacije“ d.o.o. kao član uprave za računovodstvo i financije. Od 2001.  do 2006. radio u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb kao voditelj računovodstva Grupe (Društvo za upravljanje obveznim i doborovoljnim mirovinskim fondom, Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom i ostala povezana društva Banke).

Denis Alajbeg – Član nadzornog odbora

Dr.sc. Denis Alajbeg je član nadzornog odbora Platinum Invest-a, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Doktorirao je 1999.  na Ekonomskom sveučilištu u Beču na katedri za Financiranje i financijska tržišta. Diplomirao je 1995. na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije. Od ožujka 2007. godine stalno zaposlen u Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao viši predavač na kolegijima Financijske institucije i tržišta te Upravljanje portfeljem i investiranje. Od 2004. do 2006. kao zamjenik državnog tajnika sudjelovao u izradi Nacionalnog razvojnog plana RH, a od 2002. do 2004. obnašao dužnost savjetnika premijera RH. Prethodno od 1998. do 2002. radio kao fond manager i financijski analitičar u društvu za upravljanje investicijskim fondovima Dalbank invest d.o.o. (današnji OTP invest).