Naš pristup

PREDANOST UPRAVLJANJU IMOVINOM

Vlasnik Društva kao i Uprava Društva ulažu svoj kapital u Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity fondove. To znači da su naši interesi u potpunosti usklađeni sa interesima svih naših ulagatelja.

INDIVIDUALNI PRISTUP I POVJERENJE

Kontinuirano radimo na izgradnji kvalitetnog odnosa sa individualnim ulagateljima kako bi smo što bolje razumjeli Vaše potrebe, profil rizičnosti, te odgovarajuću alokaciju imovine u kojoj Platinum Invest fondovi participiraju. Povjerenje je srž našeg poslovanja.

ZNANJE, STRUČNOST I ISKUSTVO

Posjedujemo potrebna znanja, adekvatnu stručnost i iskustvo u vođenju portfelja fondova na dioničkim tržištima.

NAJVIŠA RAZINA USLUGE

Naši zaposlenici posvećeni su pružanju investicijskih usluga manjem broju ulagatelja, što nam omogućuje poznavanje razvijanje i njegovanje odnosa sa ulagateljem te pružanje visokokvalitetne usluge u vidu investicijskih savjeta.

LIKVIDNOST – DIVERZIFIKACIJA ULAGANJA – SIGURNOST

Jedini naš cilj u izboru ulaganja Platinum Invest fondova je ulagatelju omogućiti očekivani prinos uz adekvatnu razinu rizika. Odluke koje donosimo u najboljem su interesu za ulagatelje naših fondova.