Konferencija “TRŽIŠTE KAPITALA U 2018.” – 21.2.2018.


akcija_vijest
Loading

Konferencija “TRŽIŠTE KAPITALA U 2018.” – 21.2.2018.

Društvo Platinum Invest organizira, uz Zagrebačku školu ekonomije i managementa,  konferenciju “Tržište kapitala u 2018.”, koja će se održati u srijedu 21.2.2018. godine s početkom u 9 sati na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, Jordanovac 110, Zagreb.

Cilj nam je ovakvu konferenciju učiniti godišnjom tradicijom kako bismo na početku svake godine mogli analizirati događaje koji će imati značajan utjecaj na kretanje tržišta kapitala.

Na ovoj konferenciji ugledni članovi fondovske industrije i poslovne zajednice, predstavnici regulatora, fiskalne i monetarne politike zajedno sa znanstvenicima koji pokrivaju ekonomiju i pravo, pokušati će predstaviti svoje viđenje za 2018. godinu i moguće razvoje događaja na domaćem i globalnom tržištu kapitala.

Kroz dvije panel diskusije fokusirati ćemo se na mogućnosti koje se otvaraju za investitore, ali i opasnosti sa kojima se investitori susreću. Raspravljati će se o zaštiti manjinskih ulagatelja s posebnim osvrtom na kodeks korporativnog upravljanja te očekivani globalni rast kamatnih stopa i bankarsko poslovanje u doba rasta kamatnih stopa.

prilogu možete pogledati više informacija o govornicima i samom programu konferencije.

Platinum Invest

About Platinum Invest

  •