Platinum Invest d.o.o.

Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2018.
Izvještaj o kapitalu na 30.6.2018.
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2017
Revidirani izvještaj o kapitalu na 31.12.2017.
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2017
Izvještaj o kapitalu na 30.6.2017.
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2016
Revidirani izvještaj o kapitalu na 31.12.2016.
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2016
Izvještaj o kapitalu na 30.6.2016.
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2015
Revidirani izvještaj o kapitalu na 31.12.2015.
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2015
Izvještaj o kapitalu na 30.6.2015.
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2014
Revidirani Izvještaj o kapitalu na 31.12.2014.
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2014
Dopuna revidiranih godišnjih izvještaja_Platinum Invest_2013
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_ 2013
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2013
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2012
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2012
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2011
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2011
Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2010
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2010

 

Revidirani godišnji izvještaji_Platinum Invest_2009
Polugodišnji izvještaji_Platinum Invest_2009