Platinum vijesti


akcija_vijest

AŽURIRANI PROSPEKTI U BITNIM DIJELOVIMA – 1.3.2018.

Društvo Platinum Invest je dana 2.3.2018. godine objavilo bitne izmjene Prospekta fonda Platinum Blue Chip i Prospekta fonda Platinum Global Opportunity, koji stupaju na snagu na dan 1.3.2018. godine, sukladno Rješenju HANFA-e od 1.3.2018. …

Read More
akcija_vijest

Platinum dionički fondovi i privatni portfelji

Platinum Invest nudi ulagateljima ulaganje u dioničke fondove Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity te individualno ulaganje u Platinum privatne portfelje. Kroz svoj privatni portfelj s Platinum Invest-om do …

Read More
CroBa-logo-whiteBKG-02

Suradnja s bankom Croatia banka d.d.

Dana 26. rujna 2017. godine Platinum Invest d.o.o. i Croatia banka d.d. sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova. Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine …

Read More