Platinum vijesti


akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 1.-31.10.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 29.9.2017. godine donijela odluku  kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u …

Read More
CroBa-logo-whiteBKG-02

Suradnja s bankom Croatia banka d.d.

Dana 26. rujna 2017. godine Platinum Invest d.o.o. i Croatia banka d.d. sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova. Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine …

Read More
akcija_vijest

AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA – 15.2.2017.

Društvo Platinum Invest je dana 15.2.2017. godine ažuriralo prospekte fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity u nebitnim dijelovima na dan 31.12.2016. godine, sukladnon članku 194. Zakona o otvorenim …

Read More