AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA – 15.2.2017.


akcija_vijest
Loading

AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA – 15.2.2017.

Društvo Platinum Invest je dana 15.2.2017. godine ažuriralo prospekte fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity u nebitnim dijelovima na dan 31.12.2016. godine, sukladnon članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016). Ažurirani prospekti dostavljeni su Agenciji na uvid dana 15. 2.2017. godine i objavljeni su dana 15.2.2017. godine na  internet stranici društva Platinum Invest.

U nastavku se nalazi popis nebitnih izmjena prospekata.

Platinum Blue Chip

-          stranica v.: minimalna vrijednost ulaganja izmjenjena sa 1.000 HRK na 50 EUR ili 400 HRK;

-          stranica vi.: izmjenjen članak Zakona;

-          stranica 4.: dodana cijena udjela fonda na 31.12.2016. te prinos fonda u 2016. godini;

-          stranica 5.: izmjenjen članak Zakona u drugom paragrafu podnaslova 2.4.;

-          stranica 6.: minimalna vrijednost ulaganja izmjenjena sa 1.000 HRK na 50 EUR ili 400 HRK;

-          stranica 7.: izmjenjen članak Zakona u prvom paragrafu podnaslova 2.8.;

-          stranica 14.: izmijenjena rečenica „Sintetički pokazatelj rizika i prinosa Fonda na dan 31.12.2016. prikazan je na skali dolje.“;

-          stranica 19.: ažurirani podaci o objavama porezne regulative primjenjive na fondove;

-          stranica 21.: ažurirani podaci o vlasnicima Društva sukladno izvatku iz sudskog registra;

-          stranica 21.: ažurirani podaci o članu uprave Društva sukladno izvatku iz sudskog registra;

-          stranica 26.: izmijenjen datum ažuriranja i objave prospekta na internetskim stranicama Društva.

 

Platinum Global Opportunity

-          stranica v.: minimalna vrijednost ulaganja izmjenjena sa 1.000 HRK na 50 USD ili 400 HRK;

-          stranica 1.: izmjenjen članak Zakona;

-          stranica 5.: dodana cijena udjela fonda na 31.12.2016. te prinos fonda u 2016. godini;

-          stranica 6.: izmjenjen članak Zakona u drugom paragrafu podnaslova 2.4.;

-          stranica 7.: minimalna vrijednost ulaganja izmjenjena sa 1.000 HRK na 50 USD ili 400 HRK;

-          stranica 8.: izmjenjen članak Zakona u prvom paragrafu podnaslova 2.8.;

-          stranica 15.: izmijenjena rečenica „Sintetički pokazatelj rizika i prinosa Fonda na dan 31.12.2016. prikazan je na skali dolje.“;

-          stranica 21.: ažurirani podaci o objavama porezne regulative primjenjive na fondove;

-          stranica 22.: ažurirani podaci o vlasnicima Društva sukladno izvatku iz sudskog registra;

-          stranica 22. i 23.: ažurirani podaci o članu uprave Društva sukladno izvatku iz sudskog registra;

-          stranica 27.: izmijenjen datum ažuriranja i objave prospekta na internetskim stranicama Društva.

 

 

Društvo Platinum Invest je dana 15.2.2017. godine ažuriralo ključne podatke za ulagatelje za fondove Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity na dan 31.12.2016. godine. Ažurirani ključni podaci za ulagatelje dostavljeni su Agenciji dana 15.2.2017. godine i objavljeni su dana 20.2.2017. godine na  internet stranici društva Platinum Invest.

 

 

Platinum Invest

About Platinum Invest

  •