Author: Platinum Invest


akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 1.-31.10.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 29.9.2017. godine donijela odluku  kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u …

Read More
CroBa-logo-whiteBKG-02

Suradnja s bankom Croatia banka d.d.

Dana 26. rujna 2017. godine Platinum Invest d.o.o. i Croatia banka d.d. sklopili su ugovor o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela UCITS fondova. Croatia banka d.d. osnovana je 1989. godine …

Read More
akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 1.-30.9.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 28.8.2017. godine donijela odluku  kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 1.-31.8.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 25.7.2017. godine donijela  odluku kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 11.-31.7.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 10.7.2017. godine donijela  odluku kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

Platinum Fondovi AKCIJA 2.-30.6.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 2.6.2017. godine donijela  odluku kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

Platinum fondovi AKCIJA 12.-31.5.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 11.5.2017. godine donijela  odluku kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

Platinum fondovi AKCIJA 2.-31.3.2017.

Uprava društva Platinum Invest je dana 1.3.2017. godine donijela  odluku kojom se ukida naplata izlazne naknade za sve udjele fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity, koji su kupljeni u periodu …

Read More
akcija_vijest

AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA – 15.2.2017.

Društvo Platinum Invest je dana 15.2.2017. godine ažuriralo prospekte fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity u nebitnim dijelovima na dan 31.12.2016. godine, sukladnon članku 194. Zakona o otvorenim …

Read More
akcija_vijest

Konferencija “TRŽIŠTE KAPITALA U 2017.” – 21.2.2017.

Društvo Platinum Invest organizira, uz Zagrebačku školu ekonomije i managementa,  konferenciju “Tržište kapitala u 2017.”, koja će se održati u utorak 21.2.2017. godine s početkom u 9 sati na Zagrebačkoj …

Read More