Archive: July 2016


akcija_vijest

Obavijest o promjeni depozitara 5.7.2016.

Društvo Platinum Invest objavljuje da su fondovi Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity promijenili depozitara od 5.7.2016. godine. Postojeći depozitar Societe Generale Splitska banka d.d., Split, zamijenjen je od …

Read More
akcija_vijest

AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA

AŽURIRANI PROSPEKTI U NEBITNIM DIJELOVIMA Društvo Platinum Invest je dana 5. srpnja 2016. godine ažuriralo prospekte fondova Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity u nebitnim dijelovima na dan 5. …

Read More